Privacy verklaring Administratiekantoor AkwA bv

Inleiding

Administratiekantoor AkwA bv (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via ons mail adres.

Werkzaamheden Administratiekantoor AkwA

AkwA verwerkt of controleert administraties, zodat een jaarrekening kan worden samengesteld of een belastingaangifte kan worden ingediend. AkwA stelt daarnaast begrotingen en tussentijdse overizchten op en geeft administratieve en fiscale adviezen. AkwA is gevestigd aan de Markweg 1 te Drouwen

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Naam, adres en woonplaatsgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer. Telefoonnummer, geslacht en e-mailadres. Alle financiële gegevens voor een privé belastingaangifte of zakelijke aangifte. Bij een zakelijke aangifte ook de bijbehorende financiële administratie en – indien van toepassing – de salarisgegevens. Via onze website wordt het IP-adres, bij gebruik van formulieren, en een cookie ID gebruikt (over cookies lees je meer in ons cookiestatement).

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: verzorgen belastingaangifte(n), samenstellen jaarrekeningen, tussentijdse overzichten, begrotingen en administratieve, fiscale en bedrijfseconomische advisering - Wettelijke verplichtingen Onze verwerkingen zijn wettelijk verplicht, zodat wordt voldaan aan de fiscale wet- en regelgeving rond jaarrekeningen en belastingaangiften. - Administratie en dienstverlening In onze eigen administratie houden we bij welke bedrijven gebruik maken van de diensten van ons, met daarbij de relevante contactpersonen. - Bijzondere gegevens: Wij verwerken meerdere bijzondere persoonsgegevens, namelijk geboortedatum, burger servicenummer en geslacht. Al deze gegevens zijn nodig voor het verzorgen van de belasting-aangifte. Deze gegevens vragen om een hoge mate van vertrouwelijkheid en beveiliging. Klanten kunnen altijd informatie opvragen over de door ons getroffen beveiligings-maatregelen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratieve verwerking en/of belastingaangiften. De gegevens worden niet gebruikt voor marketing, commerciële of andere zakelijke doeleinden.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via ons e-mail adres. De rechten zijn: Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken. Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan. Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. Wij (of de klant) is uiteraard wel gebonden aan de wettelijke bewaartermijnen van belastinggegevens. Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. . Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op. Daarnaast kun je ook: Toestemming intrekken: Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met de fiscale bewaartermijnen.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij de meeste gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, namelijk een jaarrekening of belastingaangifte. In andere gevallen heeft de verwerking betrekking op tussentijdse overzichten, begrotingen of advisering.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers of softwareleveranciers. Wij maken gebruik van Snelstart en Elsevier Nextens. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Links

Op onze website zijn verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen hun website hebben ingericht qua informatieverwerking en cookies. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden op onze website en hun functionaliteit:

Functionele cookies:

_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). Bewaartermijn is 2 jaar. Analytics cookies: Wij maken geen gebruik van Analytics cookies.

Social cookies

Wij maken geen gebruik van social cookies (zoals Facebook, Twitter of LinkedIn) Verwijderen van cookies Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser (via het instellingen menu / geschiedenis - privacy) Drouwen, 25 mei 2018