Diensten

AkwA kan uw volledige administratie verzorgen.

AkwA kan uw volledige administratie verzorgen. Afhankelijk van de omvang, frequentie en voorkeuren kan de administratieve verwerking bij de stichting of onderneming ter plaatse worden uitgevoerd. De administratie kan ook bij AkwA worden verwerkt. Een tussenvorm is registratie via internetsoftware. Inkoopfacturen worden ingeboekt en, indien afgesproken, automatisch betaalbaar gesteld. Verkoopfacturen worden vervaardigd en doorgeboekt, ontvangst van de gelden wordt bewaakt. Hiermee kan een incassobestand worden aangemaakt en verwerkt. Banken, kassen en girorekeningen worden ingeboekt, en ten behoeve van de jaarrekening worden memoriaalboekingen (afschrijvingen, lonen en salarissen, dotatie voorzieningen) geboekt. De medewerkers van AkwA zullen uw administratie zo efficiënt mogelijk voeren. Meer hierover leest u onder Opzet en inrichting administratie.

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.