Branches

AkwA streeft naar hoogwaardige dienstverlening tegen een betaalbare prijs;

AkwA streeft naar hoogwaardige dienstverlening tegen een betaalbare prijs; zie ook bedrijfsvisie. AkwA richt zich op vier werkgebieden, namelijk de sector Kinderopvang, de sector Welzijn, het Midden- en Kleinbedrijf en particulieren. De dienstverlening kan zich echter ook beperken tot controle van de door u gevoerde administratie. Na controle stellen wij vervolgens de jaarrekening voor u op of een tussentijds overzicht opgesteld. Hierbij geven wij u advies over de wijze van administreren, omtrent de administratieve organisatie, over de bedrijfsvoering en met betrekking tot fiscale regelgeving.