Fiscaal nieuws 2014

 

Zoals te doen gebruikelijk wijzigt ook in 2014 weer het nodige in de belastingwetgeving.
Naast de aanpassingen van tarieven, tabellen en normbedragen worden er ook enkele andere veranderingen doorgevoerd. Hierbij geven wij u een overzicht van de belangrijkste aanpassingen.
 

INKOMSTENBELASTING 

Particulieren 
Met ingang van 2014 wordt het hoogste belastingtarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken jaarlijks met 0,5% verlaagd. Het tarief zal uiteindelijk (na 28 jaar) gelijk zijn aan het tarief in de derde schijf. Voor 2014 geldt dat het aftrekpercentage 51,5% is in plaats van het schijventarief van 52%. Let op dat andere (eerdere) maatregelen de aftrek ook al kunnen beperken. Denk hierbij aan de bijleenregeling, de maximale aftrektermijn van 30 jaren, bestedingsvereisten en de aflossingsverplichting voor hypothecaire leningen afgesloten in 2013 of later.

Voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is het interessant te weten dat de belasting in Box 2 is verlaagd van 25% naar 22%. (Tot een maximum voordeel uit aanmerkelijk belang van € 250.000)

Ondernemers
De bedragen voor de zelfstandigenaftrek (€ 7.280) en de startersaftrek (€ 2.123) zijn ongewijzigd. De MKB vrijstelling blijft 14%. De eerder voorgenomen aanpassingen (halvering) van de zelfstandigenaftrek is vooralsnog van de baan. 

VENNOOTSCHAPSBELASTING
De tarieven en schijfbedragen zijn ongewijzigd.

De stamrechtvrijstelling is met ingang van 2014 komen te vervallen. Een stamrecht bv kan dan ook niet langer opgericht worden. Bestaande stamrecht bv's kunnen de stamrechtverplichting laten vrijvallen. Hierbij wordt - in 2014 - over 80% belasting geheven. Of en in hoeverre dit voordelig is hangt van uw persoonlijke omstandigheden af. Ongenuanceerd kan worden gesteld dat het voor kleine verplichtingen aantrekkelijk zal zijn van deze regeling, en voor grote stamrechtverplichtingen niet. 

OMZETBELASTING
Ook hier geen tariefswijzigingen. Opvallend is het afschaffen van de integratieheffing. Iets waar de meeste ondernemers overigens niet mee te maken hebben.
Het lagere btw tarief voor bouw en verbouw van woningen blijft tot eind 2014 van kracht.