Fiscaal nieuws 2016

 

Evenals in voorgaande jaren wijzigt ook in 2016 weer het nodige in de belastingwetgeving. 
Naast de gebruikelijke aanpassingen van tarieven, tabellen, schijven, percentages en normbedragen worden er ook enkele andere veranderingen doorgevoerd. Wij beperken ons in dit overzicht tot de belangrijkste aanpassingen. 


Loonbelasting en werknemers

De verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervalt in de loop van 2016. (streefdatum 1 april 2016). Tot die tijd zijn oude verklaringen geldig.
In plaats hiervan kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer een overeenkomst voorleggen aan de belastingdienst. Op grond van de overeenkomst toetst de fiscus of er sprake is van een arbeidsrelatie of niet. Voorwaarde is dat de werkzaamheden conform de goedgekeurde overeenkomst worden verricht. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn hiervoor verantwoordelijk. Dit in tegenstelling tot de oude situatie, waarbij alleen de opdrachtnemer ter verantwoording kon worden geroepen. In plaats van eigen overeenkomsten kan ook gebruik worden gemaakt van voorbeeldovereenkomsten. Deze zijn terug te vinden op de site van de belastingdienst.


Inkomstenbelasting

Geen al te grote wijzigingen bij de inkomstenbelasting dit jaar. De Box3 belasting (over vermogens) wijzigt pas in 2017. 

De bijtellingspercentages voor de auto van de zaak worden teruggebracht tot uiteindelijk 2. In 2015 zijn er nog vijf, in 2016 nog 4.


Vennootschapsbelasting

De Regeling aanwijzing directeur-groot aandeelhouder (DGA) wordt per 1 januari 2016 vervangen. In deze regeling wordt aangegeven in welke situaties de DGA wel of niet verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen.

Meer informatie over administratie en belastingen?

Neem vrijblijvend contact op met Akwa Administratie of bel 06 13421653. Wij adviseren u graag.