Fiscaal nieuws 2017

 

Evenals in voorgaande jaren wijzigt ook in 2017 weer het nodige in de belastingwetgeving. Naast de gebruikelijke aanpassingen van tarieven, tabellen, schijven, percentages en normbedragen, waarmee we u niet zullen vermoeien, worden er ook enkele andere veranderingen doorgevoerd. Wij beperken ons in dit overzicht tot de belangrijkste aanpassingen.

Werknemer of zelfstandige

De verklaring arbeidsrelatie (VAR) zou vervallen in de loop van 2016. (streefdatum 1 april 2016). Deze datum is inmiddels herhaaldelijk aangepast. De nieuwe vervaldatum is nu vastgesteld op 1 januari 2018, maar de kans is groot dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties er in het geheel niet komt, of in sterk gewijzigde vorm. Alleen als er sprake is van fraude of duidelijke afwijking zal de belastingdienst overgaan tot handhaving.

Inkomstenbelasting

Box3 vermogen

De grootste wijziging voor 2017 is de aanpassing van het Box3 inkomen. De nieuwe regeling lijkt in grote lijnen op (gaat zelfs nog iets verder dan) de ideeën over het belasten van kapitaal van Thomas Piketty. Het percentage van 4% rendement dat tot 2016 wordt toegepast is gewijzigd in drie percentages, afhankelijk van de hoogte van het Box3 vermogen. De eerste € 25.000 is vrijgesteld. Tot € 100.000 bedraagt het forfaitaire rendement 2,9%. Meer dan € 100.000 tot 1 miljoen is dit percentage 4,7% Boven de 1 miljoen wordt gerekend met 5,5% De hiervoor gemelde bedragen gelden per belastingplichtige. Voor vermogens lager dan € 257.000 valt de nieuwe regeling goedkoper uit. Bij een Box3 vermogen boven dit bedrag gaat er meer belasting worden betaald.

Bijtelling auto

De bijtellingspercentages voor de auto van de zaak worden teruggebracht tot uiteindelijk 2, te weten 4% (volledig elektrische auto’s) of 22%. In 2016 zijn er nog vier. Voor auto’s met een andere bijtellingspercentage blijft deze 60 maanden (5 jaar) vast staan. Dit geldt dus ook voor het hogeren bijtellingspercentage (25%) uit 2016 of eerder.

Vennootschapsbelasting

In 2017 komt er een eind aan de mogelijkheid een pensioenregeling in eigen beheer op te zetten. Voor al bestaande regelingen zijn de opties: afkopen, bevriezen, overdragen naar een externe partij of omzetten in een soort van fiscale oudedagsreserve.