Fiscaal nieuws 2018

 

Door de lange kabinetsformatie staan grote veranderingen in de belastingwetgeving voor 2019 en later op stapel. In sommige gevallen is het handig hier nu al rekening mee te houden, daarom wordt al iets verder vooruitgeblikt dan de titel van deze pagina zou doen vermoeden.

Met de gebruikelijke aanpassingen van tarieven, tabellen, schijven, percentages en normbedragen zullen we u niet vermoeien. Wij beperken ons in dit overzicht tot de belangrijkste aanpassingen.

Werknemer of zelfstandige

De verklaring arbeidsrelatie (VAR) zou vervallen in de loop van 2016. (streefdatum 1 april 2016). Deze datum is inmiddels herhaaldelijk aangepast. De nieuwe vervaldatum is nu vastgesteld op 1 januari 2019, maar de kans is groot dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, in sterk gewijzigde vorm, pas in 2020 in werking treedt.

Alleen als er sprake is van fraude of duidelijke afwijking zal de belastingdienst overgaan tot handhaving.

Inkomstenbelasting

Box3 vermogen

 

De wijzigingen zoals doorgevoerd in 2017, krijgen in 2018 een vervolg. De vrijstelling wordt verhoogd van € 25.000 per persoon naar € 30.000 per persoon. De tarieven in de eerste twee schijven vertonen een redelijke daling. Voor belastingplichtigen die net een deel van hun vermogen belast zien worden, of in een hogere schijf zien vallen, willen we de vrijstelling voor groen-sparen of groen-beleggen onder de aandacht brengen. Hiermee kan een extra vrijstelling van € 57.845 per persoon worden gerealiseerd. Daarnaast krijgt u als aanvullende beloning een extra heffingskorting van 0,7% over dit gespaarde dan wel belegde bedrag. 

Tarieven
In 2019 wordt het huidige systeem van 4 schijven veranderd in een “vlaktaks” van 2 schijven. Het hoogste tarief gaat van 51,95% in 2018 naar 49,50% in 2019. De tweede schijf gaat van 40,85% naar 36,93%. Het kan dus interessant zijn bepaalde fiscaal aftrekbare kosten (bijvoorbeeld de boeterente bij het oversluiten van een hypotheek) in 2018 te maken en niet in 2019.

Tegenover de meevaller staan uiteraard enkele tegenvallers. Zo gaat het lage BTW-tarief in 2019 omhoog van 6% naar 9%. De wet Hillen (geen woningforfait bij geen of een geringe woningschuld) wordt van 2019 in 30 jaren afgebouwd. De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 in stappen van 3% afgebouwd, zodat het vanaf 2023 op 36,93% zit. Dit geldt overigens voor alle aftrekposten.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting kent al een vlaktaks van 2 schijven. De hoogste schijf gaat van 25% in 2018 naar 21% in 2021. (In 2019 is deze 24%). De laagste schijf gaat van 20% in 2018 naar 16% in 2021. (19% in 2019).

Ook hier enkele tegenmaatregelen, waardoor het nog de vraag is of er per saldo sprake is van een verbetering. Het tarief in Box2 gaat van 25% in 2018 en 2019 naar 27,30% in 2020 en 28,50% in 2021. De verliesverrekening wordt beperkt van 9 naar 6 jaren. Vanaf 2019 mag een gebouw in eigen gebruik niet verder dan tot 100% van de WOZ-waarde worden afgeschreven.