​Fiscaal nieuws 2019

 
In het fiscaal nieuws 2018 zijn al een groot aantal wijzigingen voor de komende jaren aangegeven, zodat de lezer daar al in een vroeg stadium rekening mee kan houden. Daarom wordt ook dit jaar weer iets verder vooruitgeblikt dan de titel van deze pagina zou doen vermoeden. Met de gebruikelijke aanpassingen van tarieven, tabellen, schijven, percentages en normbedragen zullen we u niet vermoeien. Wij beperken ons in dit overzicht tot de belangrijkste aanpassingen.

Werknemer of zelfstandige

De verklaring arbeidsrelatie (VAR) zou vervallen in de loop van 2016. (streefdatum 1 april 2016). Deze datum is inmiddels herhaaldelijk opgeschoven. De nieuwe vervaldatum is nu vastgesteld op 1 januari 2021, maar de kans is groot dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, in sterk gewijzigde vorm, nog later in werking treedt. 
Alleen als er sprake is van fraude of duidelijke afwijking zal de belastingdienst overgaan tot handhaving.
 

Inkomstenbelasting

Tarieven
Het huidige systeem van 4 schijven gaat de komende jaren veranderen in een “vlaktaks” van 2 schijven. Het hoogste tarief gaat van 51,95% in 2018 naar 49,50% in 2021. De tweede schijf gaat van 40,85% naar 37,05%. 
Tegenover de meevaller staan uiteraard enkele tegenvallers. Zo gaat het lage BTW-tarief in 2019 omhoog van 6% naar 9%. De wet Hillen (geen woningforfait bij geen of een geringe woningschuld) wordt vanaf 2019 in 30 jaren afgebouwd. De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd, zodat het vanaf 2023 op 37,05% zit. Dit geldt overigens voor de meeste aftrekposten.
 

Vennootschapsbelasting 

De vennootschapsbelasting gaat de komende jaren dalen, teneinde het vestigingsklimaat te veraangenamen. De hoogste schijf, voor winst boven de € 200.000, gaat van 25% in 2019 naar 20,5% in 2021. De laagste schijf gaat van 20% in 2018 naar 15% in 2021. (19% in 2019). 
Ook hier enkele tegenmaatregelen, waardoor het nog de vraag is of er per saldo sprake is van een verbetering. Het tarief in Box2 gaat van 25% in 2019 naar 26,25% in 2020 en 26,90% in 2021. De verliesverrekening wordt beperkt van 9 naar 6 jaren. Vanaf 2019 mag een gebouw in eigen gebruik niet verder dan tot 100% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Voor gebouwen die voor 1 januari 2019 in gebruik zijn genomen en waar nog geen drie jaar op is afgeschreven geldt een – beperkte – overgangsmaatregel.