Kinderopvang

AkwA heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van de financiële administratie en het opstellen c.q. analyseren van bedrijfseconomische overzichten voor een groot aantal kinderopvanginstellingen.

AkwA heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van de financiële administratie en het opstellen c.q. analyseren van bedrijfseconomische overzichten voor een groot aantal kinderopvanginstellingen. Deze ervaring gaat terug tot de eerste stimuleringsronde begin jaren negentig.

Bedrijfseconomische informatie

De medewerkers van AkwA hebben alle ontwikkelingen op het gebied van de kinderopvang nauwlettend gevolgd en hebben diverse kinderopvanginstellingen begeleid bij de omschakeling van gesubsidieerde instelling tot onafhankelijk op de markt opererende organisatie. Hierbij is de nodige ondersteuning geboden op administratief, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied.
Rond de eeuwwisseling zijn we gestart met het verzamelen van bedrijfseconomische stuurgegevens. Zo is een kind/leidster ratio berekend waarmee inzicht wordt verkregen in hoeverre er optimaal geroosterd wordt. Ook is rond die tijd een begin gemaakt met benchmarking.

Tot en met 2008 groeide en bloeide de kinderopvang voorspoedig. Sinds die tijd is de overheid begonnen met het bevriezen van (het tarief voor) de kinderopvangtoeslag en het doorvoeren van bezuinigingen in de kinderopvangtoeslag. Aanvullend kreeg de kinderopvang te maken met de terugloop in de bezetting door de economische crisis; de oplopende werkloosheid. In sommige delen van Nederland wordt de bezetting extra gedrukt door de krimp en ontgroening van de bevolking. Juist nu is bedrijfseconomische informatie relevanter dan ooit, waarbij vooral kritisch naar de omvang van de overhead gekeken moet worden en naar de mogelijkheid tot samenvoegen van groepen of locaties. AkwA kan bijvoorbeeld verschillende scenario's doorrekenen, tussentijdse overzichten opstellen - voorzien van relevante kengetallen of bijvoorbeeld een (meerjaren)liquiditeitsbegroting vervaardigen.

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.