Peuterspeelzalen

Akwa kan de volledige administratie verzorgen: vaststellen ouderbijdrage, facturering van debiteuren, betalen van inkoopfacturen en inboeken kas, bank en giro.

Akwa kan de volledige administratie verzorgen: vaststellen ouderbijdrage, facturering van debiteuren, betalen van inkoopfacturen en inboeken kas, bank en giro. Deze werkzaamheden kunnen zowel structureel zijn, als incidenteel in verband met ziekte en dergelijke. De dienstverlening kan zich ook beperken tot controle van de door de instelling zelf gevoerde administratie. AkwA adviseert omtrent de automatisering van de financiële administratie: koppelen crediteurenadministratie en elektronisch bankieren en automatisch inlezen van dagafschriften.

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.