Commercieel of non-profit

Het beste van twee werelden Jaarrekeningen van non-profit organisaties worden in toenemende mate opgesteld volgens de regels van het Burgerlijk wetboek, die in eerste instantie gelden voor naamloze- en besloten vennootschappen.

Het beste van twee werelden Jaarrekeningen van non-profit organisaties worden in toenemende mate opgesteld volgens de regels van het Burgerlijk wetboek, die in eerste instantie gelden voor naamloze- en besloten vennootschappen. Bedrijfseconomische regels gelden voor alle bedrijven, dus zowel voor profit- als non-profitorganisaties. Ook fiscale regelgeving komt bij non-profitorganisaties om de hoek kijken. Te denken valt aan loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Kinderopvanginstellingen hebben een omslag moeten maken van volledig gesubsidieerd naar volledig marktafhankelijk. Welzijnsorganisaties zullen deze omslag de komende jaren moeten gaan maken, door nieuwe subsidieovereenkomsten (beleidsgestuurde contractfinanciering) en door invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Anderzijds zijn non-profitorganisaties, door de afhankelijkheid van subsidiegelden, verder in het sturen op tussentijdse cijfers. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, idealiter gebaseerd op een meerjarenbegroting. Periodiek (per maand of kwartaal) wordt de realisatie afgezet tegen de begroting. Verschillen worden geanalyseerd, en waar nodig wordt het beleid aangepast. Door op beide organisatietypes te focussen ontstaan synergie-effecten. Belastingwetgeving, marketingstrategieën en een zakelijke bedrijfsvoering uit het Midden- en Kleinbedrijf kunnen worden toegepast bij de non-profitorganisaties. Het opstellen van begrotingen, budgetbewaking en tussentijdse rapportage uit de non-profit zijn prima inpasbaar voor een optimale bedrijfsvoering bij het MKB. Voor meer informatie over onze diensten kijkt u onder de link Diensten. Meer informatie over MKB, welzijn of kinderopvang leest u bij Branches.