Bedrijfsvisie

Bedrijfsvisie AkwA

AkwA streeft naar een dienstverlening van kwalitatief hoog niveau, tegen een concurrerende prijs.

Onze prijs is laag door overhead zoveel mogelijk uit te schakelen. Alle medewerkers zijn in staat volledig zelfstandig te werken. Hierdoor is geen aparte relatiebeheerder, directeur of aanvullende controleur nodig. Controlewerkzaamheden door een tweede functionaris blijven tot een minimum beperkt.

Bijkomend voordeel voor u is dat de medewerker die uw administratie verzorgt of controleert of u adviseert volledig op de hoogte is van uw organisatie. Er hoeft geen dossieroverdracht plaats te vinden naar een andere medewerker, er is geen relatiebeheerder die zich eerst moet inlezen alvorens de jaarrekening te kunnen bespreken.
 Doordat werkoverdracht en dergelijke achterwege blijft is de prijs niet alleen lager, maar verbetert ook de kwaliteit, doordat minder (communicatie)fouten worden gemaakt.
Het bedrag dat u uiteindelijk betaalt is namelijk niet alleen afhankelijk van de uurprijs, maar ook van het gewerkte aantal uren. Met name dit laatste punt is voor u als klant moeilijk controleerbaar en leidt vaak tot onduidelijkheden. AkwA houdt dit aantal uren beperkt. U heeft bij ons de mogelijkheid vooraf een vast bedrag af te spreken (een aanneemsom). Blijkt het aantal uren in werkelijkheid lager uit te vallen, dan betaalt u het lagere bedrag. Besteden wij meer uren aan de administratie of jaarrekening, dan betaalt u het afgesproken maximum.

Enkele praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat onze werkwijze voordeliger is:

- Een technisch bedrijf doet zelf de boekhouding, maar heeft het opstellen van de
jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting uitbesteed. Bij het vorige administratiekantoor uit Stadskanaal betaalde men € 1.550. Bij AkwA betaalt men € 350.


- Een peuterspeelzaalstichting betaalde bij een accountantskantoor
€ 4.000 voor de jaarrekening, de begroting en tussentijdse rapportage.
Het accountantskantoor (op verzoek is de vestigings-plaats verwijderd) had laten weten de klus niet meer voor dit bedrag te kunnen
klaren. Bij AkwA was deze stichting de afgelopen twee jaren € 2.900 kwijt.


- Een gastouderbureau liet de jaarrekening opstellen door een administratiekantoor in
 Emmen. Hiervoor werd € 2.168 in rekening gebracht. AkwA verricht dezelfde 
werkzaamheden voor € 595.