MBO en MVO

AKWA streeft naar een CO2-neutrale dienstverlening.

MBO staat voor maatschappelijk betrokken ondernemen. MVO voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.


AkwA geeft blijk van maatschappelijke betrokkenheid door gratis tijd beschikbaar te stellen voor non-profitorganisaties met (tijdelijk) beperkte financiële speelruimte, voor (nieuwe) algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en voor commerciële ondernemers die vanuit een achterstandssituatie starten. Per fulltime-medewerker stelt AkwA 40 uur per jaar beschikbaar. Zo heeft AkwA in dit kader de Stichting Het Noorderlicht te Roden geholpen bij het opstellen van een investerings-, exploitatie- en liquiditeitsbegroting. Meer informatie over het Noorderlicht vindt u op www.hetnoorderlicht.org.

Dit jaar is AkwA betrokken bij het opstellen van een ondernemingsplan (exploitaite- en liquiditeitsbegroting) voor stichting Le Mistral uit Zuidlaren.

AKwA onderneemt maatschappelijk verantwoord door milieubewust en duurzaam te produceren. Wij werken met groene energie (electriciteit en gas), kringlooppapier en een energiezuinige (hybride) auto. AkwA heeft de Triodos Bank als huisbankier en streeft naar een CO2-neutrale dienstverlening.