Wie zijn AkwA

Wie zijn AkwA

AkwA is een jong bedrijf - gestart op (vrijdag) 13 oktober 2006.

De medewerkers van AkwA zijn goed opgeleid en beschikken over jarenlange ervaring, zowel met betrekking tot welzijnsorganisaties, kinderopvang als Midden- en kleinbedrijf.

Bij het Welzijnswerk is expertise opgebouwd met betrekking tot diverse subsidieregelingen (projectsubsidie, exploitatiesubsidie, budgetsubsidie, productsubsidie en beleidsgestuurde contractfinanciering), verschillende administratieve vastleggingen en kostprijsberekeningen. Bij de kinderopvang is de hele omschakeling van volledig gesubsidieerd naar volledig commercieel meegemaakt. In het kader hiervan hebben medewerkers kostprijsberekeningen, liquiditeitsbegrotingen, bedrijfseconomische analyse, formatie-analyses en meerjarenramingen opgesteld.

Voor de MKB-klanten zijn ondernemingsplannen opgesteld, is de aanvraag van de financiering begeleid, zijn investeringsbegrotingen gemaakt, zijn de fiscale aangiften (omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) verzorgd en is geadviseerd over de bedrijfsvoering en de rechtspersoon. Tevens kunnen wij u ondersteuning bieden bij omzetting van eenmanszaak naar vennootschap onder firma en/ of besloten vennootschap.

Naast de in de praktijk opgedane kennis, is de volledige studie Accountant/administratie- consulent gevolgd. Hiermee is een optimale combinatie van praktische en theoretische expertise binnen ons bedrijf aanwezig.

Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van AkwA volgen de medewerkers aanvullende cursussen en workshops om kennis op het gebied van accountancy, belastingrecht en specifieke regelgeving op het gewenste niveau te houden. De medewerkers van AkwA zijn dankzij hun opleiding en ervaring breed inzetbaar. Met een medewerker van AkwA haalt u in feite tegelijkertijd een boekhouder, controller én accountant in huis.