Tussentijdse rapportage

Ten behoeve van sturing en budgetbewaking stelt AkwA periodiek een overzicht op, waarin de actuele financiële stand van zaken wordt weergegeven.

Ten behoeve van sturing en budgetbewaking stelt AkwA periodiek een overzicht op, waarin de actuele financiële stand van zaken wordt weergegeven. Deze overzichten worden vaak per kwartaal of per maand opgesteld. De overzichten kunnen uitgebreid worden weergegeven, met balanscijfers, kengetallen en een analyse van verschillen ten opzichte van de begroting, maar kunnen ook beknopt worden opgesteld. Speciaal voor klanten die puur cijfermatige overzichten niet altijd even duidelijk vinden, kan AkwA grafieken toevoegen aan de rapportage. Zowel in het MKB als bij non-profitorganisaties wordt overigens nog onvoldoende gestuurd op managementrapportage. Hierbij gaat het niet alleen om tussentijdse financiële cijfers, maar ook om niet financiële informatie als bezettingscijfers, urenregistratie, productiecijfers, e.d. Voor organisaties waar het debiteurenbeheer een belangrijke rol speelt, stelt AkwA maandelijks een overzicht openstaande posten op, met toelichting.