Jaarrekening

De jaarrekening kunnen wij, op verzoek, uitgebreid (inclusief kengetallen, toelichting van balansposten, analyse van exploitatierekening) of beknopt opstellen.

De jaarrekening kunnen wij, op verzoek, uitgebreid (inclusief kengetallen, toelichting van balansposten, analyse van exploitatierekening) of beknopt opstellen, waarbij uiteraard wel wordt voldaan aan wettelijke regelgeving en eventuele aanvullende eisen van subsidiegevers. Bij stichtingen kan een medewerker van AkwA de jaarrekening bespreken of toelichten tijdens een bestuursvergadering. Bij stichtingen wordt de begroting als vergelijkend cijfer opgenomen. Voor ondernemers wordt de jaarrekening besproken en toegelicht met de ondernemers of vennoten. AkwA kan voor ondernemers een aparte (uitgebreide) jaarrekening opstellen, maar kan de jaarrekening ook via aangiftesoftware maken. De belastingdienst eist digitale aanlevering van de jaarrekening. Hiervoor is specifieke software ontwikkeld, waarmee tevens een jaarrekening uitgedraaid kan worden. Als u voor deze jaarrekening kiest bent u voordeliger uit. Zodra de administratie over enig jaar is ingeboekt of verzameld, spreken wij met u af wanneer de jaarrekening moet worden opgeleverd. Met name stichtingen hebben te maken met een korte inlevertermijn doordat subsidiënten in de subsidievoorwaarden inlevering van het financiële jaarverslag op één april of één mei van het volgende jaar eisen. Voor ondernemers kan uitstel worden aangevraagd voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook voor ondernemers streeft AkwA ernaar de jaarrekening tijdig na afloop van het jaar op te stellen, zodat snel zicht wordt verkregen op de financiële en fiscale positie van de onderneming en de ondernemer. Voor ondernemers die hun jaarrekening moeten aanbieden bij de Kamer van Koophandel, verzorgt AkwA tevens deze deponering.