Begroting

AkwA kan tevens een investeringsbegroting of liquiditeitsbegroting opstellen

Naast de jaarrekening moeten stichtingen jaarlijks een begroting indienen bij de subsidiegever. Kinderopvanginstellingen stellen jaarlijks een begroting op voor het bestuur, de oudercommissie of voor het bepalen van de verkoopprijs. Ondernemers stellen vaak begrotingen op ter onderbouwing van een kredietaanvraag bij de bank. De medewerkers van AkwA hebben jarenlange ervaring met het opstellen van begrotingen en kennen de belangrijkste aandachtspunten. Zij weten ook wanneer een begroting wel als sturingsinstrument gebruikt kan worden en in welke situaties andere sturingsmiddelen nodig zijn. Wij stellen een begroting altijd op in overleg met de klant, waarbij AkwA op grond van haar expertise adequaat advies geeft. Behalve de standaardexploitatiebegroting is AkwA bekend met meerjarenbegrotingen, productbegrotingen, projectbegrotingen en begrotingen gebaseerd op beleidsgestuurde contractfinanciering. AkwA kan tevens een investeringsbegroting of liquiditeitsbegroting opstellen.

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.