Ondernemingsplan

Speciaal voor de startende ondernemers kan AkwA een ondernemingsplan opstellen.

Speciaal voor de startende ondernemers kan AkwA een ondernemingsplan opstellen. Hierin zijn opgenomen een meerjarenraming met betrekking tot de exploitatie (kosten en opbrengsten), benodigde financiële middelen en eventuele zekerheden, een liquiditeitsbegroting (ontvangsten en uitgaven) en een algemene beschrijving van de onderneming (doelstelling, strategie, kansen en bedreigingen) en de ondernemer. Wij stellen niet alleen het plan op, maar ook toetsen wij de haalbaarheid ervan. In het plan komen tevens de ondernemingsvorm en de organisatiestructuur ter sprake. Overigens kunnen wij ook voor bestaande ondernemingen of stichtingen een strategisch plan opstellen, waarin langetermijndoelstellingen worden vastgelegd en de route naar realisatie van deze doelstellingen.

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.