Bedrijfseconomische informatie en -analyse

Jaarrekening en tussentijdse cijfers bieden, aangevuld met niet financiële gegevens, voldoende ruimte om te sturen.

Jaarrekening en tussentijdse cijfers bieden, aangevuld met niet financiële gegevens, voldoende ruimte om te sturen, maar zijn niet per definitie geschikt of opgesteld voor het nemen van bedrijfseconomische beslissingen. Voor het bepalen van het rendement van een product of locatie is aanvullende informatie nodig. Kosten en opbrengsten (overhead) moeten (bedrijfseconomisch) correct worden toegerekend, incidentele kosten of opbrengsten moeten buiten beschouwing blijven en niet gemaakte maar bedrijfseconomisch wel relevante kosten moeten worden meegenomen. Door deze correcties of aanvullingen mee te nemen ontstaat een beter inzicht in het werkelijke rendement van een product of locatie. Ten behoeve van investeringsbeslissingen kunnen wij verschillende alternatieven in kaart brengen en doorberekenen qua rendement, zodat de juiste beslissing wordt gemaakt. Ook kunnen wij bijvoorbeeld berekenen of kopen, huren of leasen voordeliger is. De jaarrekening kan worden beoordeeld aan de hand van kengetallen. Hierbij kijkt AkwA naar de rentabiliteit (winstgevendheid), de solvabiliteit (financieringsstructuur) en de liquiditeit (financiële ruimte) van een onderneming of stichting. Deze kengetallen kunnen wij verder uitdiepen met huisvesting-, personeels-, debiteuren- en omzetratio’s.

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.