Bedrijfsvergelijking (benchmarking)

AkwA organiseert bedrijfsvergelijkingen voor specifieke groepen

AkwA organiseert bedrijfsvergelijkingen voor specifieke groepen. Jaarlijks houden wij in november een bijeenkomst gehouden voor kinderopvanginstellingen. Hierbij geven wij extra uitleg gegeven over financiële overzichten en bedrijfseconomische achtergronden (kengetallen, kostprijzen en bezettingsresultaten). Ook de algemene bedrijfsvoering en daarin voorkomende knelpunten worden vergeleken. De benchmark van 2010 stond in het teken van de overhead. Vergeleken is of de overhead bij de verschillende bedrijven naar verhouding dezelfde omvang had. Ook is de personeelsformatie en samenstelling geïnventariseerd. Door de formatie weer te geven in een verhoudingsgetal van de omzet kan worden vastgesteld of een organisatie ruim of krap in het overheadpersoneel zit. In 2010 is ook een benchmarkbijeenkomst voor het peuterspeelzaalwerk gehouden. Hierbij zijn kostprijzen en andere kengetallen per peuterplaats vergeleken. Tevens is de verhouding subsidie/ouderbijdrage in kaart gebracht en afgezet tegen het rapport "kengetallen in het peuterspeelzaalwerk" van de MO-groep.

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.