Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting bestaat uit een opstelling van alle ontvangsten en uitgaven

De liquiditeitsbegroting bestaat uit een opstelling van alle ontvangsten en uitgaven. Een exploitatieoverzicht bestaat uit een weergave van de kosten en opbrengsten. Dit zijn verschillende grootheden. Een opbrengst (bijvoorbeeld de verkoop van een product) is pas een ontvangst als deze wordt betaald. De investering in een pand is een grote uitgave, maar komt pas in de komende (30) jaren terug in de exploitatie als kostenpost. Teneinde vast te stellen of een onderneming of stichting niet in de betalingsproblemen komt biedt de liquiditeitsbegroting uitkomst. Vaak wordt een dergelijke begroting opgesteld als de financiële ruimte krap is, of als er grote uitgaven (investeringen, nieuwe activiteit) worden verwacht. Bij grote investeringen kan door middel van een liquiditeitsbegroting worden bepaald of en in hoeverre de financiering met eigen middelen plaats kan vinden, of dat er een beroep moet worden gedaan op een aanvullende financiering.

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.