Kostprijsberekeningen

Kostprijsberekeningen

In samenhang met de bedrijfseconomische informatie kan vooraf (voorcalculatie) en achteraf (nacalculatie) een kostprijs per product of dienst worden berekend. Hiermee kan de verkoopprijs worden vastgesteld of worden vergeleken. Tevens kan de break-even-afzet (de afzet waarbij het resultaat nihil is) worden bepaald. Indien zowel vooraf als achteraf een berekening wordt gemaakt kan een verschillenanalyse worden opgesteld en kan het bezettingsresultaat worden bepaald.

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.