Rapportage

Ten behoeve van sturing en budgetbewaking stelt AkwA periodiek een overzicht op.

Ten behoeve van sturing en budgetbewaking stelt AkwA periodiek een overzicht op, waarin de actuele financiële stand van zaken wordt weergegeven. Deze overzichten worden vaak per kwartaal of per maand opgesteld. De overzichten kunnen wij uitgebreid weergeven, met balanscijfers, kengetallen en een analyse van verschillen ten opzichte van de begroting, maar wij kunnen deze ook beknopt opstellen. Speciaal voor klanten die puur cijfermatige overzichten niet altijd even duidelijk vinden, kan AkwA grafieken toevoegen aan de rapportage. Zowel in het MKB als bij de non-profitorganisaties wordt overigens nog onvoldoende gestuurd op managementrapportage. Hierbij gaat het niet alleen om tussentijdse financiële cijfers, maar ook om niet-financiële informatie als bezettingscijfers, urenregistratie, productiecijfers, e.d. Voor organisaties waar het debiteurenbeheer een belangrijke rol speelt, stelt AkwA maandelijks een overzicht openstaande posten op, met toelichting.

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.