Belastingen

AkwA houdt de fiscale ontwikkelingen bij en informeert en adviseert u, waar nodig, hierover.

AkwA houdt de fiscale ontwikkelingen bij en informeert en adviseert u, waar nodig, hierover. Bijvoorbeeld over de nieuwe belastingplannen ten aanzien van de winstbelasting. Als AkwA signaleert dat van bepaalde fiscale faciliteiten ten onrechte geen gebruik wordt gemaakt, dan wijzen wij u hierop. Te denken valt aan de teruggave energiebelasting, teruggave dividendbelasting en – in het verleden – vermindering loonbelasting in verband met studie of kinderopvang. Indien bij controle of opstellen van de jaarrekening naar voren komt dat bepaalde regelingen niet goed worden toegepast, dan lichten wij de organisatie hierover in. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op onjuiste verwerking van omzetbelasting, het niet correct toepassen van de vrijwilligersregeling of de artiestenregeling en het onjuist omgaan met belaste of onbelaste vergoedingen. Voor particulieren biedt AkwA ondersteuning bij het invullen van de aanvraag en jaaropgaaf van de diverse toeslagen (kinderopvang, huur en ziektekosten).

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.