Opzet en inrichting administratie

Opzet en inrichting administratie

AkwA biedt ondersteuning en geeft advies bij het opzetten en inrichten van de administratie. Als er nog geen softwarepakket aanwezig is, dan adviseert AkwA u hierover. Daarbij wordt gekeken naar wenselijke modules en wordt de afweging gemaakt tussen een gewoon boekhoudpakket of een internetprogramma. Wij bieden ondersteuning bij het opzetten van een rekeningschema, eventueel gecombineerd met kostenplaatsen en/of kostendragers. Wij geven uitleg over het werken met een debiteuren- en crediteurenadministratie. Deze kunnen worden gekoppeld aan automatische incasso en een elektronisch betaalbestand. Tevens bekijken wij of er verder efficiëntiewinst valt te behalen door (verkoop)gegevens in te lezen uit andere programmatuur of door de bankafschriften digitaal in te lezen in het boekhoudpakket. Indien de administratie al is ingericht, dan licht AkwA deze door op bovenstaande punten. De medewerkers van AkwA geven tevens uitleg en instructie over het boekhouden aan de administratief medewerker. Vaak worden gegevens nog onnodig uitgebreid vastgelegd in de financiële administratie of wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het boekhoudprogramma biedt.

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.